Χριστίνα Λάσκαρη | Ψυχοκινητικά σεμινάρια για παιδιά από το «Care for kids by Christina Laskari»
16050
single,single-post,postid-16050,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

Ψυχοκινητικά σεμινάρια για παιδιά από το «Care for kids by Christina Laskari»

seminaria

Ψυχοκινητικά σεμινάρια για παιδιά από το «Care for kids by Christina Laskari»

Τα σεμινάρια Ψυχοκινητικής Αγωγής “CARE FOR KIDS” απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ,τα οποία μέσα από αυτά ανακαλύπτουν και εξερευνούν τα ψυχοκινητικά παιχνίδια, εξαντλούν τις δυνατότητές τους για παιχνίδι, οργανώνουν δραστηριότητες για τους ίδιους και για την ομάδα .

Ένα ευχάριστο ψυχαγωγικό μάθημα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της πρωτοβουλίας του παιδιού και βεβαίως στην ενίσχυση των κινητικών του ικανοτήτων.

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ομάδες που έχουν ως στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, την εκπαίδευση στους κοινωνικούς κανόνες, στις βασικές αρχές συνεργασίας και συνύπαρξης σε μια ομάδα συνομηλίκων, την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών των ίδιων και των άλλων.

Τα παιδιά μέσα από παιχνίδια ρόλων, ψυχοκινητικές ασκήσεις, παιχνίδια με μουσική, ασκήσεις ενεργητικής ακρόασης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης, δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, ιστορίες και παραμύθια για τα συναισθήματα και τις αλλαγές στην ζωή μας και πως μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σ’ αυτές, αλλά και δραστηριότητες με συγκεκριμένη θεματολογία (οικογένεια, φίλοι, σχολείο, διαφορετικότητα, ο εαυτός μου, …), θα έχουν την δυνατότητα ν’ αναπτύξουν στρατηγικές που θα τα ενθαρρύνουν ν’ αναπτύξουν τη συνεργασία στο παιχνίδι, την επικοινωνία, την διαχείριση φιλικών σχέσεων και τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων

Επίσης απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες κοινωνικοποίησης, διαταραχές αυτιστικού φάσματος , χαμηλή αυτο-εκτίμηση, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα στο σχολείο και μέσα στην οικογένεια αλλά και σε παιδιά που θέλουν να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους, να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους και κατ’ επέκταση τη σχολική τους επίδοση.

.Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία των παιδιών της εκάστοτε ομάδας.

Γενικότερα, χρησιμοποιούνται δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη συγκέντρωση προσοχής, την κοινωνική αλληλεπίδραση και ανταπόκριση, καθώς και την κατανόηση και τήρηση κοινωνικών κανόνων .